Kövületek, fosszíliák

A földtörténeti korokban egykor jelen lévő különféle élő szervezetek megkövesedett maradványai

Ortoceras váz mészkőben

Ortoceras váz kövülve a marokkói kb. 400 millió éves mészkőben. Az Orthoceratidaek családján belül a Nautiloidea alrendbe tartozó kihalt lábasfejü (Cephalopoda). A háza egyenes hengerded v. megnyúlt gömbalakú. A cambrium időszaktól a triász időszakig éltek a tengerekben.
Legközelebbi ma is élő rokonaik a Nautilusok. A bemutatott darab remek tartású kövület, jól látszanak a kamrákat elválasztó falak.

Méret: 9 cm
Ortoceras fosszília
2.500.-Ft

Ammonitesz fosszília

Ammonitesz felső júra korú megkövesedett háza 155 millió éves mészmárga kőzetben. Lelőhely Drügendorf Németország.

Méret: 5 cm
Ammonitesz fosszília
2.900.-Ft

Tengeri sün vázak

100 millió évvel ezelőtt élt 2-3 cm nagyságú tengeri sünök kövesedett maradványai a pénzesgyőri (Bakony hegység) kréta korú mészkőből. A lelőhely külön földtani érdekessége a kövületek héjában dúsúló foszfát, mely akár 40%-ot is elérhet.

Méret: 6 cm
Tengeri sün fosszília
3.700.-Ft

Tengeri sün kövület

Eocén korú tengeri sün fosszilia kiváló tartásban Madagaszkárról.

Méret: Átmérő 6,5 cm.
Tengeri sün kövület
3.900.-Ft

Tengeri liliom fosszília

Tengeri liliom (Saccocoma pectinata) 2 példányának 150 millió éves maradványa a solnhofeni (Németország) mészpalában.

Méret: 12 cm
Tengeri liliom
3.900.-Ft

Pleuroceras spinatum

Az ammoniták családjába tartozó Pleuroceras spinatum egy példányának tökéletes épségben megmaradt kövesedett háza a földtörténeti júra korból. A kb. 170 millió évvel ezelőtt élt állat vázát finomszemcsés mélytengeri agyagos üledékes kőzet zárta magába, mely 1500-2000 méteres mélységben keletkezett és a fosszilizálódás feltételeit tökéltesen biztosította. Lelőhelye Drügendorf, Bajorország.

Méret: 4,5 x 3,3 cm
Pleuroceras spinatum
4.500.-Ft

Trilobita

Trilobita ősrák 450 millió éves kambriumi kövesedett váza marokkói konglomerátumból. A darab értékét növeli kiváló tartásfoka és az, hogy sérülés nélkül került elő a megtartó anyakőzetből.

Méret: 7 cm.
Trilobita ősrák
4.600.-Ft

Mosasaurus fog

Mosasaurus fog kövület. A felső krétában kb. 80 millió évvel ezelőtt élt, mára kihalt tengeri ragadozó hüllő (Mosasaurus beaugei) tökélestes épségben megmaradt foga a khourigbai (Marokkó) foszfát telepről. Az egykori tengerpart halászmadarainak ürülékéből keletkezett néhol 100 m vastagságot is meghaladó foszfát összlet biztosította a kövület képződés feltételeit, olyannyira, hogy a fogzománc is gyakorlatilag eredeti állapotában van.

Méret: A fog nagysága 4 cm
Mosasaurus fog fosszília
4.900.-Ft

Háromkaréjú ősrák

A ritka háromkaréjú ősrákokhoz tartozó Ellipsocephalus hoffi faj 510 millió éves kövült példánya a csehországi középső kambriumi Jince formációból. Viszonylag kisméretű ősrákok voltak 15-30 mm nagysággal, fejlemezükön szemek nem találhatóak, így feltehetően vakok voltak és a tengeri iszapa fúródva éltek, ott keresték táplálékukat. A perm időszak végén történt nagy kihalási hullám, amelyben egyébként a tengeri fajok mintegy 95%-a kipusztult, őket is lesodorta az élet színteréről. Az állat nagysága 25! mm.

Méret: 6,3 cm
Háromkaréjú ősrák
5.500.-Ft

Cápafog fosszília

Őscápa (Otodus obliqqus) fog kövület a világhírű khourigbai (Marokkó) foszfát lelőhelyről. Kiváló megtartású, gyakorlatilag teljesen ép, 5 cm nagyságú fog felső kréta korú, kb. 60 millió éves. A darab érdekessége, hogy a nagy fog mellett egy kisebb, 1,8 cm nagyságú fogat is tartalmaz, mely feltehetően ugyanattól az egyedtől származik.

Méret: 12 cm
Cápafog kövület
5.800.-Ft

Tölgyfa levél kövület

Miocén korú (szarmata emelet), 12 millió éves tölgyfa fosszílis levele diatómapala elválási felületén. A levél tökéletes megtartású, nagysága 7 cm, lelőhely Erdőbénye, Liget major.
A szarmata földtörténeti kor elején csökkent sósvízi sekély tenger borította a területet, melynek medencéje a fokozódó vulkáni tevékenység hatására részlegesen feltöltődött és szigetekkel tagolt lagunás tóvidékké alakult. A vulkáni utóműködést kísérő hévforrások később megnövelték a víz kovasav tartalmát, ezért a tavakban és parti
öblökben milliárd számra szaporodtak el a kovavázú algák, melyek ezredmilliméter nagyságúak voltak. Pusztulásuk során egymásra hulló páncélkáikból keletkezett a diatómapala, mely a vízbe hulló leveleket magába zárta. A juhar, szíl, gyertyán és tölgy félék leveleinek jelenlétéből mediterrán környezetre lehet következtetni forró száraz nyárral és téli csapadékkal.

Méret: 12 cm
Tölgyfa levél fosszília
5.900.-Ft

Ammonitesz kövület

Jura kori Cleoniceras Ammonitesz 165 millió éves kövesedett háza kiváló tartásban Madagaszkárról. A félbe vágott polírozott felületen remekül látszanak a kamrák és az azokat elválasztó falak. elválasztó falak. A kamrák belsejét barna és fehér színű kalcit ásvány tölti ki, mely néhol fenn-nőtt kristályokat alkot.

Méret: 8,5 cm
Ammonitesz kövület
6.800.-Ft

Knightia őshal

Knightia kövület. A mintegy 50 millió évvel ezelőtt a földtörténeti eocén korban, a mai Észak Amerika területén tavakban és folyókban élt hal faj egy példányának fosszilis maradványa. A ma élő heringekkel rokonságban lévő knightiák legszebb példányait a tavi ülledékképződés során keletkező réteges-palás szerkezetű aleurolit kőzet rejti.
A tetem nagysága 3,5 cm. Lelőhely Green River formáció, Wyoming, USA.

Méret: 8 cm.
Knightia őshal
7.500.-Ft

Fosszílis korall telep

150 millió ével ezelőtt élt korall telep kövesedett maradványa a marokkói Atlasz hegységből. A csiszolt és polírozott felületen tökéletesen látszik a korall telepekre ma is jellemző szerkezet.

Méret: 11 cm
Korall telep kövület
7.800.-Ft

Belemnitesz kövület

170 millió évvel ezelőtt élt, mára kihalt Belemnitesz faj egy példányának 9 cm hosszúságú kövült vázát tartalmazó mészkő. A korabeli tengerekben nagy számban élő, fejlábúakhoz tartozó belemniteszek hosszúkás cső alakú szilárd házukba húzódtak veszély esetén. Ezek az ellenálló házak megmaradtak a kövületképződés során, míg a lágy részek eltűntek. Ma is élő távoli rokonaik a tintahalak. Lelőhely Krakkó Lengyelország, kor: felső júra oxfordi emelet.

Méret: 10cm
Belemnitesz kövület
9.500.-Ft

Kavics fogú hal kövület

Ritka fosszília! 80 millió éves kavics fogú hal állkapcsának kövesedett maradványa marokkói foszfátban. A legnagyobb fogak több, mint 1 cm nagyságúak, a fosszília tartásfoka kiváló.

Méret: 8 cm
Kavics fogú hal állkapcsának fosszilis darabja
9.500.-Ft

Páfrányfa levél fosszília

Páfrányfák levelének és szárának 260 millió éves kövesedett maradványai a lengyelországi katowiczei perm időszaki feketeszén összletből. A Páfrányfa, latin nevén Pecopteris a kora karbon kortól mintegy 70 millió éven keresztül élt a földön csaknem változatlan formában, mérete hatalmas volt, a 4 m-es magasságot is meghaladta.

Méret: 15 cm
Páfrány levél kövület
12.500.-Ft

Phacops rana ősrák

Phacops rana trilobita faj pazar tartásban megmaradt 400 millió éves fosszilis maradványa Marokkóból. A devon mészkőben tökéletesen megőrződtek az 5 cm hosszú állat szelvényei és a szemeken lévő pontocskák.

Méret: 9 cm
Phacops rana ősrák
14.900.-Ft

Pikkelyfa termés kövület

Pikkelyfa, tudományos nevén Lepidodendron termésének fosszilis maradványa a lengyelországi perm korú feketeszén törési felületén. A Korpafüvekhez tartozó Lepidodendron fa nagyságú, sűrű levélzetű növény volt, törzse elérte az 1 m átmérőt és egész erdőségeket alkotott. Ma is élő rokonai apró fűnemű növények.

Méret: 11 cm
Lepidodendron fosszília
14.900.-Ft

Féregnyom

Feltehetően féregtől származó mászásnyom a 150 millió éves solnhofeni (Németország) mészpala réteglapjának felületén. A lelet a megkövesedett egykori tengerfenék egy darabja, melyen az állat valószínűleg utolsó mozdulatainak lenyomata örökítődött meg. Ebben a méretben és teljességben ritkaság.

Méret: 27 cm
Kövesedett féreg mászásnyom
15.000.-Ft

Dactyloceras kövület

Tökéletes tartású Dactyloceras fosszilia a világhírű holzmadeni (Németország) 180 millió éves júra (liász) kori fekete pala formációból. A mára kihalt Dactylocerasok az Ammoniták csládjába tartoznak, fénykoruk a júra időszakra tehető, amikor rendkívűl népes populációt alkottak a tengerekben. Kövesedett meszes házuk néhol kőzetalkotó mennyiségben halmozódott fel.
Masterpiece!!

Méret: 16x13 cm
Dactyloceras fosszília
15.900.-Ft

Dactyloceras Ammonita

Az Ammoniták családjába tartozó
Dactyloceras faj 180 millió éves kövesedett példánya lengyelországi júra korú mészkőben. A tökéletes állapotban, egészben megmaradt hibátlan példány fajának különösen nagyra nőtt képviselője volt, átmérője 12 cm, mely ritkaság. A darab értékét nagymértékben növeli, hogy az anyakőzetben néhány más, kisebb termetű Ammonitesz faj fosszílis háza is megfigyelhető Belemniteszek kíséretében.

Méret: 13 cm
Dactyloceras fosszília
24.500.-Ft

Háromszög kagyló kövület

Különösen szép tartású 170 millió éves Trigonia costata kagyló kövesedett maradványa a középső júra korú sengenthali(Németország) tengeri mészkőben. A faj különös tudományos jelentőséggel bír, mivel az élő kövületek szűk táborába tartozik. A ma élő egyedek megegyeznek az évmilliókkal ezelőtt élt őseikkel, gyakorlatilag az elmúlt 150 millió évet változás nélkül vészelték át. A kagyló mérete 6,3!!! cm. A darab további érdekessége, hogy a korabeli fauna számos ammonitesz, csiga, kagyló és pörgekarú, fejlábú egyede is képviseli magát.

Méret: 13 cm
Háromszög kagyló (Trigonia) kövület
24.800.-Ft

Macrocephalites

Az Ammoniteszek családjába tartozó Macrocephalites faj tökéletes épségben megmaradt kövesedett háza júra mészkőben. A ház átmérője 11 cm, kora 150 millió év, lelőhely Lengyelország. A kőzetben 3 másik kisebb egyed háza is megfigyelhető.

Méret: 14 cm
Macrocephalites
24.900.-Ft

Vissza az oldal tetejére

Ásványbolt

8360 Keszthely, Kossuth u. 8. (sétáló utca)

Ásványbolt budapesti áruátvételi pontja és árubemutatás előzetes egyeztetéssel.

Budapest, Széna tér, Hattyú Ház

Tel.: +36 (30) 273-7823
E-mail: asvanykeszthely@gmail.com

Nyitva tartás

Egész évben NYITVA!

Hétfőtől péntekig: 9.30-17.30
Szombaton: 9.30-13.30

A fentitől eltérő időpontokban is nyitva tartunk, előzetes egyeztetés után.